Google search engine
AcasăSTIRILE ZILEIViteza trenurilor din România va fi majorată la 160 km/h

Viteza trenurilor din România va fi majorată la 160 km/h


Trenurile ‍din România vor trebui să circule cu minim 160 km/h’‍ – Comisia Europeană ‍ avertizează ⁢țara​ noastră /​ Anul până la care trebuie să se întâmple

Comisia Europeană (CE) ‍a salutat marţi acordul ⁣politic la care au ajuns noaptea trecută ‍Parlamentul European şi Consiliul cu ‌privire ‌la regulamentul‍ care stă ⁢la baza‌ reţelei transeuropene ‌de‌ transport (TEN-T),​ se arată într-un comunicat ⁤al Executivului comunitar, relatează Agerpres.

Colegiuitorii au convenit să îşi intensifice în⁤ mod semnificativ eforturile de construire a unei⁣ reţele ‌TEN-T durabile şi reziliente. Aceasta include stimulente puternice pentru a spori ⁣utilizarea unor ⁤forme ​de transport mai durabile şi pentru a îmbunătăţi ⁣multimodalitatea – practica combinării modurilor de‍ transport pentru o singură călătorie⁢ – în‍ cadrul sistemului european de transport.

TEN-T revizuită ⁢va stabili obiective obligatorii

liniile de cale ferată pentru călători din reţeaua centrală TEN-T ⁣şi din ‌reţeaua centrală extinsă trebuie să permită trenurilor să călătorească la 160 km/h ​sau ⁤mai rapid până în 2040, ‍sistemul ⁢european ‍de management al⁣ traficului feroviar (ERTMS) trebuie implementat pe întreaga reţea TEN-T, ca sistem european ⁣unic ⁢de semnalizare în Europa, pentru ca transportul feroviar să devină mai sigur şi mai eficient. În consecinţă, sistemele naţionale preexistente „clasa ​B” trebuie dezafectate progresiv; acest lucru va stimula industria ⁣europeană să investească în ERTMS.

De asemenea, până în‍ 2040 ‍se dezvoltă zone de parcare⁤ sigure şi securizate pe reţeaua ‍rutieră centrală​ şi pe reţeaua rutieră centrală extinsă a TEN-T, în medie la fiecare 150 km. ‍Acest lucru este esenţial pentru asigurarea siguranţei şi a unor condiţii de ⁢muncă adecvate pentru conducătorii auto profesionişti.

Aeroporturile mari,⁢ care se confruntă anual cu‌ peste 12 milioane de pasageri, ​vor trebui⁣ să fie‍ conectate pe calea ferată pe distanţe lungi, ceea ce reprezintă un pas important⁤ în ⁤direcţia îmbunătăţirii conectivităţii şi accesibilităţii pentru pasageri şi a ​consolidării competitivităţii transportului feroviar în raport cu ⁤zborurile interne.

Numărul terminalelor ​de transbordare trebuie să‌ evolueze‍ în conformitate cu fluxurile de ‍trafic actuale şi preconizate⁢ şi cu nevoile sectorului. De asemenea, trebuie îmbunătăţită capacitatea de manipulare a terminalelor de⁢ marfă. Acest lucru, pe lângă faptul că​ permite circulaţia trenurilor ‌de 740 m în întreaga reţea, va​ contribui la transferul mai multor mărfuri ‍către moduri de transport mai durabile şi va da un impuls sectorului ⁢european al transportului combinat (utilizarea unor combinaţii ⁢precum transportul feroviar şi rutier pentru ​transportul de mărfuri).

Toate cele 430 de oraşe mari situate de-a lungul reţelei⁢ TEN-T vor trebui să ⁤elaboreze planuri de mobilitate urbană durabilă pentru a promova mobilitatea cu emisii zero şi cu emisii scăzute.

Spaţiul⁣ maritim european vizează integrarea spaţiului maritim cu alte moduri de transport ​în mod eficient,⁢ viabil ⁣şi ⁤durabil. ​În acest scop, vor fi modernizate rutele de transport maritim pe distanţe scurte‌ şi vor fi ​create altele‌ noi, ‌în​ timp ce porturile maritime vor ⁤fi dezvoltate în continuare, precum şi ​conexiunile lor cu hinterlandul.

În plus, legăturile de ⁣transport⁢ cu‍ ţările terţe învecinate vor fi îmbunătăţite prin integrarea Ucrainei, a Moldovei, precum‍ şi ⁣a celor şase parteneri din Balcanii de Vest în coridoarele europene‌ de transport nou înfiinţate.

Anul ⁤estimat

Pentru a asigura finalizarea la timp a reţelei – ⁢până în 2030 pentru reţeaua centrală, 2040 ‌pentru reţeaua centrală extinsă şi 2050 pentru reţeaua globală – acest acord include, de ⁤asemenea,‍ o mai bună guvernanţă, de ⁣exemplu acte de punere în aplicare pentru principalele tronsoane transfrontaliere şi alte tronsoane naţionale specifice de-a lungul celor ‍nouă coridoare ​europene de transport. ‌Acest lucru, împreună cu o mai⁢ mare aliniere între ⁤planurile ⁣naţionale de transport şi‌ de investiţii şi obiectivele TEN-T, va asigura coerenţa ⁣atunci ⁢când se stabilesc ⁢priorităţi pentru infrastructură şi investiţii.

RELATED ARTICLES

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

ȘTIRI POPULARE

COMENTARII RECENTE