Google search engine
AcasăCULTURA SI MEDIACe a făcut un episcop cu peste 8 milioane de lei în...

Ce a făcut un episcop cu peste 8 milioane de lei în numai un an


Că Iisus Hristos nu a fost și nu este iubit de toată lumea o știm, așa că nu ne mai miră că preoții și Biserica Sa sunt, în continuare, huliți, aproape 2000 de ani. Într-o societate în care știrile negative, fake-news-urile despre biserică și slujitorii săi predomină, un exemplu pe care presa nu îl preia vine de la Huși.

Valoarea totală a ajutoarelor materiale și financiare acordate de Episcopia Hușilor anul trecut a fost de aproape 8 milioane de lei. Această sumă nu cuprinde și cheltuielile legate de multiplele activități caritabile ale parohiilor și mănăstirilor.

Mesajul integral al Episcopiei Hușilor

Activitatea Episcopiei Hușilor în anul 2023, proclamat în Patriarhia Română drept „Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice” și „Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești”, este sintetizată şi prezentată din punct de vedere pastoral-liturgic și administrativ, economic-patrimonial, cultural-educațional, pentru tineret şi social-filantropic.

Toate activitățile mai importante ale eparhiei, din anul trecut, s-au înscris în programul cadru elaborat de Cancelaria Sfântului Sinod și transmis tuturor eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române.

Activitatea pastoral-liturgică

În ceea ce privește activitatea pastoral-liturgică a Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, menționăm faptul că în cursul anului trecut, Preasfinția Sa a oficiat 108 Sfinte Liturghii și a săvârșit un număr de 26 hirotonii în treapta de diacon și/sau preot; a efectuat un număr de 69 de vizite pastorale la parohii, 17 vizite pastorale la mănăstiri și schituri; a slujit la 42 de ierurgii și slujbe misionare, a sfințit un număr de 9 biserici noi și a resfințit alte 3 sfinte lăcașuri.

În cursul anului 2023, Părintele Episcop Ignatie a slujit și în alte eparhii din țară sau diaspora cu prilejul unor evenimente bisericești importante.

În anul 2023, Ierarhul Hușilor a participat la o ședință solemnă și 3 ședințe de lucru ale Sfântului Sinod, și la o ședință a Adunării Naționale Bisericești. De asemenea, Părintele Episcop Ignatie a participat la 3 ședințe ale Sinodului Mitropolitan.

Permanența Consiliului Eparhial s-a întrunit în 21 de ședințe, în care s-au analizat și rezolvat problemele curente ale eparhiei.

În anul precedent, s-au acordat peste 240 de audiențe.

Activitatea administrativă

În cadrul Episcopiei Hușilor funcționează 3 protopopiate (Vaslui, Bârlad și Huși), care totalizează un număr de 292 de parohii și 194 filii. La acestea se adaugă un număr de 18 unități monahale și Mănăstirea Sf. Ap. Petru și Pavel – Catedrala Episcopală din Huși, integrată în cadrul Centrului Eparhial Huși.

În județul Vaslui sunt 346 cimitire parohiale, dintre care 14 sunt în mediul urban, 332 în mediul rural, iar 8 cimitire la mănăstiri.

La finalul lunii decembrie, în cadrul Episcopiei Hușilor își desfășurau activitatea un număr de 689 salariați, dintre care 336 sunt clerici și 353 reprezintă personal neclerical.

În unitățile bugetare funcționează, cu avizul Centrului Eparhial Huși, 3 preoți de caritate la Spitalele din Vaslui, Bârlad și Huși, 1 preot capelan la Unitatea Militară din Huși, 1 preot capelan la Garnizoana Militară din Bârlad, 1 preot capelan la Penitenciarul Vaslui și 1 preot slujitor la Direcția Județeană pentru Protecția Copilului Vaslui.

În anul 2023 la sfintele altare din eparhie au fost oficiate 1808 botezuri, 1123 cununii și 3519 înmormântări.

Activitatea economic-patrimonială

Din punct de vedere economic, principala sursă proprie și constantă de venituri a Centrului Eparhial Huși o constituie vânzarea de lumânări, precum și distribuirea calendarului bisericesc și a vinului cultic. Totodată, parohiile și mănăstirile s-au implicat activ și eficient în buna desfășurare a activităților Eparhiei, iar veniturile obținute sunt folosite pentru susținerea multiplelor sale activități social-filantropice, culturale, misionare și educaționale, desfășurate de la an la an.

În anul 2023, au fost în construcție un număr de 36 de biserici, iar în curs de reparații și consolidări un număr de 21 de biserici. Case parohiale aflate în construcție au fost în număr de 11, în curs de reparații și consolidări în număr de 20, iar case de prăznuire la care s-au executat lucrări de construcție au fost în număr de 10.

În anul 2023, s-au terminat de pictat 3 biserici și se află în curs de pictare 17 biserici.

Activitatea culturală, educațională și pentru tineret

Pe plan cultural, Preasfințitul Ignatie a avut intervenții pe diverse tematici la un număr de 7 conferințe și simpozioane.

În anul 2023, la Editura Horeb a Episcopiei Hușilor au fost publicate următoarele lucrări:

1. Pâinea și Lumina vieții – două dialoguri despre Crăciun și Paști, autor: Episcopul Ignatie (Trif) în dialog cu Cristian Pătrășconiu, editurile Spandugino și Horeb, 2023, 172 p.;

2. Episcopia Hușilor – studii, articole și documente autor: Costin Clit, tipărită cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, editura Horeb, 2023, 935 p.;

3. Arta muzicii psaltice în Episcopia Hușilor, autor: Cosmin-Vlăduț Mironescu, tipărită cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, editura Horeb, 232 p.;

4. Horeb, nr. 5/2023 „Biserica în lume și lumea în Biserică. Despre secularizare” – Revistă anuală de spiritualitate și actualitate, editată de Episcopia Hușilor;

5. Albumul audio „Tezaurul psaltic din Episcopia Hușilor” imprimat de Grupul psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”, al Catedralei Episcopale din Huși – conține lucrări alcătuite de psalții de la Catedrala Episcopală din Huși, în secolele XIX-XX, recuperate din arhive, unde se aflau în manuscris, Huși, 2023.

De asemenea, s-au editat două scrisori pastorale:

la Învierea Domnului: Sfânta Euharistie – Paștile cel adevărat al Bisericii;

la Nașterea Domnului: „Betleemul a deschis Edenul” – raiul lui Dumnezeu și „raiul” omului;

A fost editat Calendarul creștin ortodox pe anul 2023.

În cursul anului trecut, Preasfințitul Părinte Ignatie a avut un număr de 6 articole publicate, pe teme cultural-misionare.

În anul 2023, au predat disciplina Religie un număr de 138 cadre didactice, titulari și suplinitori calificați, din care 32 clerici și 106 laici.

În cadrul Eparhiei funcționează Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur”, cu câte o clasă pentru cele două profile (pastorală și filologie). În anul școlar 2023-2024 sunt școlarizați un total de 175 elevi.

Programe de burse de studiu, de performanță și pentru prevenirea abandonului școlar:

Bursa „Braţele părinteşti”, susținut financiar de către Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, prin care au fost acordate burse sociale (50 euro/persoană/lună) unui număr de 100 de copii de vârstă şcolară, cu rezultate bune la învăţătură, provenind din familii sărace şi cu mulţi copii;

Bursa „Ioachim Mareș”, susținută financiar de Centrul Eparhial Huși, oferită elevilor și studenților cu rezultate deosebite la învățătură (10 elevi/ 300 lei/ lună; 5 studenți/ 500 lei/lună).

Bursa „Axios”, susținută financiar de Asociațiile NEPSIS și AXIOS ale Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, oferită pentru 10 elevi cu rezultate deosebite (200 lei/lună).

Bursa „Sf. Patrick”, susținută financiar de Asociația Filantropică „Sf. Nectarie” Irlanda, oferită elevilor și studenților cu rezultate deosebite la învățătură (10 elevi/ 500 lei/ lună);

Bursa „Filantropia”, susținută financiar de Asociația „Filantropia Ortodoxă” Huși, oferită elevilor și studenților cu rezultate deosebite la învățătură (10 elevi/ 500 lei/ lună).

La aceste burse se adaugă cele oferite de parohiile și mănăstirile din Eparhie pentru tinerii merituoși, elevi și studenți.

Activități misionare pentru tineret

În anul 2023, Sectorul activități cu tineretul a organizat următoarele activități, cu binecuvântarea Părintelui Episcop Ignatie:

Proiectul „Luna pastorației copiilor și tinerilor din Episcopia Hușilor”, ediția a III-a, (aprilie-mai 2023), în tot cuprinsul eparhiei. Câte 20 parohii din fiecare protopopiat și-au format o echipă de 12-15 copii și tineri, implicați în acțiuni menite să revigoreze viața lor spirituală. În total, fost implicate 60 de parohii și aproximativ 720 de tineri.

Au avut loc și două întâlniri dedicate tinerilor, în două locații diferite:

1. Întâlnirea copiilor și tinerilor de la Mănăstirea Florești, 27 mai 2023, unde au participat aproximativ 350 de copii, împreună cu preoții parohi.

2. Întâlnirea copiilor și tinerilor de la Mănăstirea Mălinești, 10 iunie 2023 – (aproximativ 370 de participanți). La acest eveniment, Preasfințitul Părinte Ignatie a slujit Sfânta Liturghie și a împărtășit cu Sfintele Taine pe toți cei prezenți.

Proiectul eparhial de tabere rurale pentru copii și tineri „Copilărie și credință”, ediția a V-a, derulat în 11 comunități, prin cele 11 tabere organizate, pentru un număr de 2130 de copii participanți. Demersul a avut loc în parteneriat cu Asociația „JoyCamps Romania”, care a implementat activitățile și atelierele taberelor, cu ajutorul celor 90 de voluntari, animatori socio-educativi, pe tot parcursul verii.

Tabere:

1. Comuna Zorleni, județul Vaslui – 02- 05 iulie 2023;

2. Comuna Mălușteni, județul Vaslui (satele Țuțcani, Lupești, Mânzătești, Mălușteni, Ghireasca) – 08-11 iulie 2023;

3. Sat Cârja, oraș Murgeni, județul Vaslui – 08-11 iulie 2023;

4. Comuna Puiești, județul Vaslui (satele Lălești, Iezer, Călimănești, Puiești Sat și Puiești Târg) – 13-16 iulie 2023;

5. Comuna Stănilești, județul Vaslui – 18-22 iulie 2023;

6. Comuna Tătărăni, județul Vaslui (satele Crăsnășeni, Leoști și Bălțați) – 30 iulie-02 august 2023;

7. Comuna Fruntișeni și satul Grăjdeni, județul Vaslui – 04-07 august 2023;

8. Comuna Rebricea, județul Vaslui – 09-12 august 2023;

9. Comuna Codăești, județul Vaslui – 14-17 august 2023;

10. Comuna Tanacu, sat Burghelești, județul Vaslui – 20-23 august 2023;

11. Municipiul Bârlad, județul Vaslui – 05-08 septembrie 2023.

Proiectul eparhial „Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Vaslui” (I.T.O.V.) (ediția a V-a), 26 august 2023, municipiul Vaslui, județul Vaslui, cu participarea a aproximativ 1.000 de tineri vasluieni, dintre care 550 au fost beneficiarii direcți ai proiectului. Evenimentul a avut ca temă: „Swipe and Scroll vs timpul de calitate petrecut în Biserica lui Hristos – o invitație de suflet pentru tânărul de azi”. Programul Întâlnirii a conținut: slujba Sfintei Liturghii, conferința tematică susținută de Pr. Răzvan Ionescu, ateliere de lucru și spectacolul tradițional, susținut de Fetele din Botoșani și solistele Teodora Panainte, Ioana Denisa Cramba și Ioana Stoleru.

Training pentru animatorii și voluntarii din taberele de vară (5-7 mai). Organizat la Satul de vacanță din comuna Pădureni, județul Vaslui.

Prezența Episcopiei Hușilor pe internet

Site-ul eparhial episcopiahusilor.ro prezintă, într-un mod foarte accesibil, celor interesați, dinamica vieții bisericești din Episcopia Hușilor.

Site-ul episcopiahusilor.ro este pagina oficială a Eparhiei Hușilor și conține, pe lângă datele de contact și structura administrativă, știri și informații de interes public privind activitățile Centrului Eparhial Huși.

În perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2023 au fost postate 404 știri.

Episcopia Hușilor este prezentă și pe Facebook, pe Instagram și pe Twitter. De asemenea, începând cu 2019, Episcopia Huşilor are un corespondent pentru Jurnalul Trinitas TV.

Activitatea social-filantropică

În anul 2023 activitățile social-filantropice din cadrul Eparhiei Hușilor, derulate prin Asociația „Filantropia Ortodoxă Huși”, au crescut considerabil, ca urmare a extinderii programelor de asistență socială și a identificării, în urma anchetelor de profil, a numeroase cazuri sociale.

Principalele programe și activități sociale derulate în anul 2023 au fost:

„Un ghiozdan pentru noul an școlar” (ediția a VI-a): 1300 de copii și tineri din Episcopia Hușilor au primit ghiozdane complet echipate cu rechizite.

Caravana dăruirii: „De Paște aducem împreună lumină în suflete”: s-a adresat copiilor din satele și cătunele defavorizate, izolate și lipsite de posibilități din cuprinsul Eparhiei Hușilor, precum și persoanelor vârstnice neputincioase, rămase singure. Caravana a ajuns la 462 de persoane, cărora le-au fost împărțite geci de primăvară și adidași.

„Bun venit copilărie” (ediția a VI-a) „Prin joc, în viață”. Evenimentul, devenit tradiție a adunat în Curtea Catedralei Episcopale peste 2350 de copii din așezămintele sociale dar și din cele trei protopopiate ale Episcopiei, la care s-au adăugat copii ucraineni găzduiți în județul Vaslui. Preț de câteva ceasuri, au participat la un program interactiv, copiii fiind antrenați în ateliere de joc (tobogane, carusel), de animație, face-painting, au asistat la demonstrații de dresaj canin realizat de polițiștii de frontieră din Vama Albița, dar și la activități realizate cu ofițerii de poliție.

„Ziua internațională a Vârstnicului” (ediția a III-a): a fost sărbătorită prin o serie de activități. Astfel a fost organizat un spectacol folcloric pentru vârstnicii Serviciului de asistență comunitară Ghermănești, din cadrul Așezământului social „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi” Huși, pelerinaje la mănăstirile din cuprinsul Eparhiei Hușilor dar și slujbe religioase încununate de împărtășirea beneficiarilor.

Caravana „Dar de Crăciun” – Programul a fost destinat în special copiilor aflați în dificultate materială, dar și persoanelor vârstnice, în contextul anului omagial, cu venituri modeste, din Episcopia Hușilor. Programul s-a desfășurat pe întreg cuprinsul Eparhiei Hușilor. Prin intermediul acestuia au fost distribuite, unui număr de aproximativ 4.062 de copii, pachete cu articole vestimentare, încălțăminte, dulciuri, alimente, tablete, ajutoare financiare și lemne și unui număr de peste 500 de vârstnici pachete alimentare. Programul s-a extins și în Mitropolia Basarabiei, unde peste 347 de copii au primit îmbrăcăminte nouă de iarnă, dulciuri, jucării și ajutor financiar.

Programul „Bucuria e acasă”. A continuat în anul 2023, fiind în lucru 2 case.

Programul „Mama și copilul”. Pe parcursul anului 2023 au fost ajutate și sprijinite 320 de mame cu: pampers, produse de igienă, lapte praf, îmbrăcăminte, încălțăminte, medicamente, ajutor financiar, consiliere psihologică și socială, sprijin în vederea identificării unui loc de muncă etc. Totodată, și în acest an a fost asigurată plata chiriei pentru un număr de 4 familii monoparentale.

Programul „Ajutor de urgenţă”: se desfăşoară permanent, scopul său fiind sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale aflate în situaţie de criză. Au fost acordate alimente neperisabile, îmbrăcăminte, încălțăminte, cărucioare pentru copii, pamperși pentru adulți și copii, lapte praf, rechizite, mobilier și lemne pentru foc, ajutoare financiare. S-au întocmit 535 acte de donație.

Așezămintele sociale din cadrul Asociaţiei „Filantropia Ortodoxă” Huși

În anul 2023, în cadrul Asociaţiei „Filantropia Ortodoxă” Huși, a fost inaugurat un nou așezământ social, în municipiul Bârlad, în cadrul căruia funcționează un Centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 20 de beneficiari. Astfel, au funcționat, sub patronajul Episcopiei Hușilor, 8 așezăminte sociale, oferind două tipuri de servicii de asistență socială: centru de zi pentru copii și serviciu de ȋngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice:

– Așezământul social „Sf. Ierarh Nicolae” Fălciu;

– Așezământul social „Sf. Stelian” Boţești;

– Așezământul social „Sf. Ierarh Iosif cel Milostiv” Bârlad;

– Așezământul social „Sfântul Gheorghe” Ghermănești;

– Așezământul social „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi” Huși;

– Așezământul social „Sfântul Ierarh Spiridon” Bârlad,

– Așezământul social „Sfinții Adrian și Natalia” Vaslui

– Așezământul Social „Căpitan Rudi Pavel Florentin” Bârlad.

În contexul „Anului Omagial al pastorației persoanelor vârstnice”, Episcopia Hușilor, prin Asociația „Filantropia Ortodoxă” Huși, a inaugurat Căminul pentru persoane vârstnice „Sfântul Gheorghe” din Gugești, comuna Boțești, și Căminul „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din comuna Vutcani. Acestea asigură asistență și îngrijire unui număr de 22 de beneficiari persoane vârstnice, în sistem rezidențial, unde le sunt asigurate nevoile de bază și un climat favorabil unei îngrijiri de calitate.

Complexul Medical „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi” Huși:

Este o unitate sanitară care asigură asistență medicală generală și de specialitate, preventivă, curativă și de recuperare a pacienților în regim ambulatoriu de specialitate, care funcționează în conformitate cu legislația în vigoare.

Structura organizatorică a Complexului medical „Sf. Mare Muceniță Chiriachi” Huși cuprinde următoarele servicii:

Serviciul de Ambulanță Filantropia Huși, cu trei compartimente:

a. transport sanitar neasistat

b. asistență socio-medicală de îngrijire la domiciliu

c. supraveghere evenimente de familie, manifestări sportive și culturale, diverse întruniri

d. Cabinet de kinetoterapie și recuperare medicală

e. Cabinete de medicină generală

f. Cabinet endocrinologie și geriatrie

g. Cabinet cardiologie

h. Punct farmaceutic

Centre rezidențiale de îngrijire permanentă pentru persoane vârstnice în curs de inaugurare:

– „Sf. Proroc Daniel” din Râșcani, Comuna Șuletea

Valoarea totală a ajutoarelor materiale și financiare acordate în anul 2023 a fost de 7.905.591,00 lei.

Această sumă nu cuprinde și cheltuielile legate de multiplele activități caritabile, ocazionale sau tradiționale, ale parohiilor și mănăstirilor, desfășurate în beneficiul persoanelor aflate în dificultate, care nu au fost cuantificate financiar, și nici valoarea produselor distribuite către aceștia în cursul acestui an.

Asociația „Filantropia Ortodoxă” Huși a continuat și în anul 2023 implementarea proiectelor cu finanțare europeană și astfel, prin Proiectul cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – Acțiuni Concrete în Comunitate, Educație pentru Toți, s-au asigurat servicii socio-educative și socio-culturale unui număr de 170 de beneficiari copii, prin Centrul de zi pentru copii și Centru cultural-educațional.

Prin Programul Operațional Capital Uman: Operaționalizarea Centrului Multifuncțional de Incluziune Socială Fălciu, pe parcursul anului, membrii echipei de proiect ai Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși au oferit servicii unui număr de 125 copii, care nu au posibilitatea să participe la activități de recreere, socializare, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională, consiliere psihologică și socială.

Prin Proiectul CRESC – Capacitate, Responsabilitate, Eficiență, Sustenabilitate și Calitate prin dezvoltare organizațională, implementat cu sprijinul Federației Filantropia, în anul 2023 s-a realizat declarația de identitate a asociației (misiune, viziune, valori), s-au realizat cursuri de perfecționare a personalului asociației și ateliere de stabilire a progresului organizației.

Centrul Eparhial Huși a dat ajutoare bănești la parohii care au biserici în construcție sau reparații, pentru edificarea de case parohiale, ajutoare de înmormântare și pentru situațiile medicale urgente ale preoților.

Sprijin financiar și material pentru Eparhiile din Basarabia:

În anul 2023, Episcopia Hușilor a răspuns solicitărilor înaintate de cele trei Eparhii din cadrul Mitropoliei Basarabiei, oferind ajutoare financiare în valoare de 77.000 lei, precum și numeroase ajutoare materiale.RELATED ARTICLES

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

ȘTIRI POPULARE

COMENTARII RECENTE