Google search engine
AcasăECONOMIEBoom-ul în construcţii: Volumul lucrărilor a înregistrat o creştere semnificativă în primele...

Boom-ul în construcţii: Volumul lucrărilor a înregistrat o creştere semnificativă în primele zece luni


INS: Volumul lucrărilor de construcţii a crescut​ în primele zece luni

Știre de ultimă​ oră: Volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 12,2% în‍ primele zece luni ale acestui⁤ an, comparativ cu aceeași perioadă ​a anului trecut. ⁣Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), această ⁤creștere este de 12,5% în funcție de numărul de zile lucrătoare și de‌ sezonalitate.

În​ detaliu, creșteri semnificative au fost înregistrate la lucrările de reparații ​capitale (+18,2%), ⁢lucrările de construcții⁤ noi (+12,8%) și la lucrările de​ întreținere și reparații curente‍ (+8,1%). Pe​ categorii⁣ de construcții, creșteri au fost înregistrate la construcțiile inginerești​ (+30,7%) ​și ⁢la clădirile nerezidențiale (+1,7%). În schimb, clădirile rezidențiale au ​înregistrat o scădere de 7,2%.

Potrivit INS,​ volumul⁤ lucrărilor de construcții a crescut cu⁣ 12,5% în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu ​creșteri evidențiate la lucrările de reparații capitale (+20,6%), lucrările de construcții noi (+12,8%) și la lucrările de întreținere ‍și⁣ reparații curente ⁤(+7,6%). Pe categorii de construcții, creșteri⁢ au fost înregistrate la construcțiile inginerești (+30,8%) și la clădirile nerezidențiale (+1,7%). În schimb, clădirile rezidențiale au înregistrat o scădere⁤ de 6,4%.

În luna octombrie‌ a acestui an, volumul lucrărilor de construcții a⁤ crescut cu 11,2% față de ‍luna anterioară, cu ‌creșteri evidențiate la lucrările de întreținere și reparații curente⁤ (+27,7%), lucrările de reparații capitale (+7,9%) și la lucrările de construcții noi (+6,7%).

Pe categorii de construcții, creșteri au fost înregistrate la construcțiile inginerești ⁣(+13,0%), clădirile nerezidențiale (+10,1%) și la clădirile rezidențiale⁢ (+7,4%).

Potrivit Statisticii, volumul lucrărilor ⁣de construcții a crescut cu 3% ⁤în funcție⁤ de numărul ⁤de ⁣zile lucrătoare și de‍ sezonalitate, cu creșteri evidențiate la lucrările de întreținere și reparații curente (+12,1%) și la lucrările de construcții​ noi (+1,3%). Lucrările de reparații capitale⁤ au înregistrat o scădere de 2,6%.

Pe categorii de construcții, volumul⁤ lucrărilor de⁤ construcții a crescut la clădirile nerezidențiale (+7,2%), construcțiile inginerești (+4,0%)​ și la clădirile ‌rezidențiale (+2,6%).

În luna octombrie a acestui an, comparativ cu aceeași ⁤lună a anului trecut, ​volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 10,7%. Pe elemente de structură,⁣ creșteri au ⁣fost înregistrate la lucrările de întreținere și reparații curente (+17,3%) și la lucrările de construcții noi (+11,0%).‌ În schimb, lucrările de reparații capitale au înregistrat o scădere de 4,7%.

Pe categorii de construcții, creșteri au fost înregistrate la construcțiile inginerești (+23%)⁤ și la clădirile​ nerezidențiale (+3,2%). Clădirile rezidențiale au înregistrat o ⁣scădere de ⁣7,1%. Volumul lucrărilor⁤ de construcții⁤ a crescut cu 7,6% în funcție de numărul de zile lucrătoare‌ și de sezonalitate, cu creșteri ⁢evidențiate la lucrările de întreținere și reparații curente ⁢(+13,3%) și la lucrările⁣ de construcții noi (+7,8%). În schimb, lucrările⁤ de ‍reparații capitale au​ înregistrat o scădere ⁣de 6,3%.

Pe categorii de construcții, creșteri au fost înregistrate la construcțiile ‍inginerești (+20,0%) și ​la ⁣clădirile nerezidențiale ⁣(+1,7%). Clădirile⁢ rezidențiale au înregistrat o scădere de 7,5%.RELATED ARTICLES

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

ȘTIRI POPULARE

COMENTARII RECENTE