Google search engine
AcasăSTIRILE ZILEIRomâni, fiți atenți! Repartitoarele de căldură trebuie montate mai repede / Ministrul...

Români, fiți atenți! Repartitoarele de căldură trebuie montate mai repede / Ministrul Energiei aduce o veste surprinzătoare

Termenul pentru montarea obligatorie ‍a repartitoarelor de căldură a fost‍ prelungit⁢ până la‍ 31 decembrie 2024 după ce Parlamentul a‍ adoptat marţi propunerea ⁤legislativă pentru îmbunătăţirea‌ eficienţei energetice în sectorul rezidenţial, informează‌ Ministerul Energiei.

„Suntem⁣ conştienţi de provocările pe care le aduce tranziţia energetică pentru cetăţenii noştri, în ‍special în ‌contextul crizei ⁣energetice. Prin​ această​ lege, nu doar că⁣ amânăm termenul de implementare, ci oferim în premieră şi un mecanism de finanţare concret, demonstrând angajamentul faţă de sprijinirea românilor în procesul de⁣ modernizare energetică. Aceasta este ‌o dovadă a faptului că Parlamentul României nu se limitează la⁤ prorogări de termene, ci vine⁣ cu soluţii viabile şi⁤ susţinute financiar din Fondul pentru Modernizare. M-am asigurat astfel că niciun român‍ nu⁤ va fi penalizat ⁢în ‍această perioadă de sărbători şi nici ulterior pentru neinstalarea repartitoarelor”, a declarat ministrul Energiei, Sebastian-Ioan Burduja, iniţiator​ al proiectului.


⁣ ‌ ‌

⁣ ⁣
‍ ‌
‍ Potrivit Ministerului Energiei, această iniţiativă legislativă oferă cetăţenilor români timpul şi suportul ‌necesar pentru adaptarea la noile cerinţe europene privind eficienţa​ energetică. În plus, măsurile adoptate includ acordarea unui sprijin financiar substanţial, provenit din Fondul pentru Modernizare, destinat categoriilor de persoane ​vulnerabile. Acest sprijin va ajuta la acoperirea costurilor legate de achiziţia şi instalarea repartitoarelor.


În România, aproximativ⁤ un milion de locuinţe încă sunt conectate la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice, iar⁢ jumătate dintre acestea se⁤ găsesc ​în cele şase sectoare ale capitalei. În Bucureşti, 275.000 de apartamente nu au încă instalate⁤ astfel de ⁣sisteme.

Se ‌încadrează în categoria persoanelor şi familiilor vulnerabile acelea cu un venit lunar sub 2.000 de lei pe membru de familie, alături de îndeplinirea condiţiilor legate ​de vârstă ⁢şi capacitate de muncă, dar şi persoanele care sunt​ în risc de a-şi ⁤pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de​ boală şi/sau dizabilitate. Pragul de vârstă relevant pentru această evaluare este stabilit ⁣la 60 de ani, astfel încât toate criteriile de vulnerabilitate sunt îndeplinite pentru a identifica o persoană sau o ⁤familie​ în situaţie de risc de sărăcie şi a⁣ le oferi sprijin financiar din⁣ fonduri publice.

Sprijinul acordat persoanelor ⁣vulnerabile este în valoare nominală de​ maximum⁣ 750 lei, este acordat pe locuinţă/gospodărie vulnerabilă, numai după montarea de‍ către o societate prestatoare de servicii energetice agreată,‍ a sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie ⁣termică (cum ar fi repartitoare, robineţi de reglare a‌ consumului de ​energie termică) şi pe baza procesului verbal de montare şi⁢ a facturii şi poate fi utilizat până la data de 31 decembrie 2024.

Bugetul⁢ măsurii pentru acordarea sprijinului necesar populaţiei vulnerabile pentru compensarea costului aferent achiziţiei şi montării unor sisteme tehnice de stabilire⁢ a consumurilor individuale de energie termică ⁤acordată‌ prin intermediul‍ cardurilor‍ de energie ar urma să fie de 375​ milioane lei, susţinut ⁣din Fondul pentru Modernizare.

RELATED ARTICLES

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

ȘTIRI POPULARE

COMENTARII RECENTE