Google search engine
AcasăSTIRILE ZILEIAtenție, numai o săptămână ne mai desparte! MF și ANAF vin în...

Atenție, numai o săptămână ne mai desparte! MF și ANAF vin în ajutorul tău cu suport pentru Declarația 112!


Ministerul Finanţelor (MF)​ şi Agenţia ⁤Naţională de⁣ Administrare Fiscală ⁤(ANAF) vin în ajutorul contribuabililor cu suport‍ pentru⁤ completarea şi depunerea Declaraţiei 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată ⁤a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit​ şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”,‍ conform unui comunicat recent.

„Ordinul nr 1.994/880/1.181/4.594/2023, care aprobă modelul, conţinutul, modalităţile de depunere şi de gestionare a formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa ‌nominală a persoanelor asigurate”, a fost publicat ​în Monitorul Oficial, Partea I nr 1112‌ şi din 1112 Bis ‍din 11 decembrie 2023″, se arată în comunicat.

Formularul se găsește ‌pe portalul ANAF, ⁤iar contribuabilii care au ⁤nevoie de⁢ asistenţă sau îndrumare pentru completarea acestuia pot apela ‌Serviciul⁢ central de asistenţă ‌contribuabili – Contact-center.

ANAF reamintește că data de 21 ⁣decembrie 2023⁢ este⁢ termenul ⁣limită pentru declararea şi plata obligaţiilor fiscale, conform prevederilor⁤ art 155​ alineatul​ (2) ⁤din Legea 207/2015 privind Codul de ‍procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

„Dacă‍ scadenţa şi/sau termenul de declarare‌ se împlinesc la 25 decembrie, acestea sunt scadente şi/sau se declară până la ‌data de 21 decembrie. În cazul ⁣în ​care data⁤ de 21 decembrie este zi nelucrătoare, obligaţiile fiscale‍ sunt scadente şi/sau se declară până ⁢în ultima zi lucrătoare anterioară ​datei de 21 ⁢decembrie”, se menţionează⁤ în document.

Entitățile care ⁤vor fi nevoite‍ să completeze și‌ să depună declarația 112⁢ includ:

– ‌angajatorii, fie ei persoane fizice sau juridice;

-⁢ entități asimilate angajatorului​ care plătesc venituri din activitățile independente, atât pe perioada de desfășurare a activității, cât și pe perioada în care ‌se beneficiază de concedii‍ și indemnizații de asigurări sociale⁢ de sănătate;

– cei ⁤care plătesc venituri pentru‍ persoane⁤ care realizează ‌venituri de natură profesională, altele decât veniturile de‌ natură salarială, pentru ⁤care există obligația⁢ de a plăti contribuția individuală de asigurări sociale și asigurări pentru ⁣șomaj;

– instituțiile ⁤care calculează, rețin,‍ plătesc sau suportă ‌contribuții sociale obligatorii, în numele asiguratului;

– orice alt plătitor de venituri‍ care sunt de natură salarială sau care sunt asimilate salariilor.RELATED ARTICLES

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

ȘTIRI POPULARE

COMENTARII RECENTE