Google search engine
AcasăSTIRILE ZILEIamenzi uriașe și confiscarea mărfurilor, o garanție spre falimentul transportatorilor

amenzi uriașe și confiscarea mărfurilor, o garanție spre falimentul transportatorilor


Organele fiscale aplică amenzi de până la 100.000 lei pentru nedeclararea mărfurilor în sistemul RO e-Transport și totodată confiscă valoarea bunurilor nedeclarate. Firmele de transport pot ajunge să plătească sancțiuni totale în valoare de milioane de lei. Ce se întâmplă în cazul în care firmele de transport nu obțin codul UIT și ce pot face în cazul în care sunt sancționate, ne explică Bogdan Blaj din cadrul Blaj Law.

”Într-un context economic defavorabil mediului de afaceri din România, având în vedere noile reglementări fiscale implementate pentru reducerea deficitul bugetar existent, companiile sunt obligate să raporteze cât mai multe operațiuni în sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor. Astfel, au fost implementate cât mai multe instrumente menite să reducă evaziunea și frauda fiscală și să asigure creșterea gradului de colectare a taxelor datorate Statului, precum sistemul RO e-Transport sau RO e-Factura.

Sistemul RO e-Transport a fost implementat pentru a asigura trasabilitatea bunurilor transportate la nivel național și internațional, pentru a reduce evaziunea și frauda fiscală și pentru a crește nivelul încasărilor la bugetul de stat.

În mod evident, nu poate fi descurajată intenția statului de a avea o evidență cât mai exactă a circulației mărfurilor, în special a celor cu risc fiscal ridicat, prin impunerea unor obligații de raportare operatorilor din domeniu, dar și a unor sancțiuni pentru nerespectarea acestora. Cu toate acestea, oare pot deveni aceste sancțiuni disproporționate față de scopul urmărit și atât de împovărătoare încât să determine ieșirea de pe piață a unor companii din domeniul transportului?

Amenzi usturătoare

Potrivit OUG 41/2022, nerespectarea obligațiilor de declarare în sistemul RO e-Transport a bunurilor ce fac obiectul transporturilor internaționale sau naționale se sancționează cu amendă de la 10.000 de lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice, și de 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice, precum și prin confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate.

Conform prevederilor OUG 41/2022, confiscarea bunurilor se aplică pentru următoarele fapte contravenționale:

– nedeclararea în sistemul RO e-Transport a datelor referitoare la transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat, astfel încât să poată fi identificate prin codul UIT;

– utilizarea codului UIT peste termenul de valabilitate;

– descărcarea pe teritoriul României a bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, cu excepția celor care fac obiectul depozitării sau formării unui nou transport;

– declararea în Sistemul RO e-Transport a unor cantități diferite de cele care fac obiectul transportului de bunuri.

Confiscarea mărfii, o problemă gravă

Modalitatea de reglementare a măsurii complementare a confiscării bunurilor nu oferă posibilitatea organului competent care face verificarea de a proceda la individualizarea sancțiunii complementare în funcție de gravitatea faptei săvârșite, aceasta fiind aplicată în mod obligatoriu în cazul în care se constată încălcarea prevederilor menționate la art. 13 alin. (1) din OUG 41/2022.

Cu alte cuvinte, chiar dacă organul competent va putea aplica o amendă orientată spre minimul prevăzut de textul legal în cazul unui operator economic aflat la prima abatere legată de sistemul RO e-Transport, confiscarea valorii mărfurilor nedeclarate va fi aplicată în mod obligatoriu de fiecare dată.

Prin urmare, în ipoteza în care operatorul economic omite să declare în sistemul RO e-Transport datele referitoare la transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat, astfel încât să poată fi identificate prin codul UIT, față de acesta se va dispune confiscarea valorii întregului transport efectuat.

Având în vedere că operatorii economici organizează transporturi cu bunuri cu risc fiscal ridicat a căror valoare poate ajunge la câteva sute de mii sau milioane de lei, o sancțiune de confiscare a valorii nedeclarate a unor astfel de bunuri poate avea repercusiuni dezastruoase asupra activității lor. Scoaterea de pe piață a unui operator economic în urma unei singure erori de declarare nu poate fi considerată o măsură echitabilă și care să îndeplinească scopul prevăzut de lege.

Din modul de redactare a textului legal se observă că legiuitorul nu a avut în vedere posibilitatea ca o astfel de sancțiune să fie disproporțională față de fapta săvârșită în concret, iar în trecut astfel de reglementări naționale au fost considerate injuste de către CEDO și CJUE.

 

Ce pot face persoanele sancționate pentru nedeclararea în sistemul RO e-Factura?

Primul pas vizează contestarea în fața instanțelor a proceselor-verbale încheiate de organele competente prin care se aplică amenda contravențională și totodată se dispune confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate. O astfel de plângere este un pas deosebit de relevant, deoarece suspendă efectele sancțiunilor aplicate pe durata derulării litigiului.

Echipa noastră sprijină persoanele sancționate pentru abaterile privind sistemul RO e-Transport, prin formularea de plângeri contravenționale, respectiv asistarea și reprezentarea acestora în fața instanțelor competente.

În plus, dată fiind disproporția sancțiunilor prevăzute de lege, față de scopul pentru care a fost implementat sistemul RO e-Transport, apreciem că este imperativă intervenția legiuitorului pentru modificarea situației actuale a sancțiunilor legate de sistemul RO e-Transport, ce ar putea genera efecte profund negative în domeniul companiilor de transport.

Echipa Blaj Law a pregătit un memoriu cu o propunere de modificare a prevederilor legale privind sancțiunea confiscării bunurilor nedeclarate în sistemul RO e-Transport, solicitând organelor decizionale să procedeze la îndreptarea imediată a acestei situații cu implicații economice dezastruoase.”, arată un comunicat al Blaj Law.

 RELATED ARTICLES

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

ȘTIRI POPULARE

COMENTARII RECENTE